Sản phẩm Dịch Vụ

Thư viện thông tin

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiêp tại khu công nghiệp

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiêp tại khu công nghiệp

Những quyền lợi khi các Nhà đầu tư thuê lại đất tại KCN Dệt May Nhơn Trạch Xem Chi Tiết
bảng thông tin hạ tầng tại khu công nghiệp

bảng thông tin hạ tầng tại khu công nghiệp

Chi tiết các hạng mục đã thi công tại Khu Công Nghiệp Xem Chi Tiết
văn bản pháp luật

văn bản pháp luật

Xem Chi Tiết
 qui trình đầu tư - investment process

qui trình đầu tư - investment process

Xem Chi Tiết
danh sách khách hàng đã đầu tư vào kcn dệt may nhơn trạch

danh sách khách hàng đã đầu tư vào kcn dệt may nhơn trạch

Xem Chi Tiết

http://www.vinatexin.com.vn/images/logo.png
http://www.vinatexin.com.vn/images/logo_190.png
http://www.vinatexin.com.vn/images/logo_140.png