Sản phẩm Dịch Vụ

Sản phẩm & dịch vụ

đất công nghiệp

KCN Dệt May Nhơn Trạch (KCN Vinatex - Tân Tạo) được thành lập từ năm 2003, sau 14 năm KCN Dệt May Nhơn Trạch đã hoàn thành 100% tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN với quy mô 184ha.

Hiện nay KCN còn khoảng 16 ha diện tích đất trống có thể cho thuê để xây dựng nhà máy, kho bãi với thời hạn sử dụng đến hết năm 2053.

Các lô đất có diện tích từ tối thiếu từ 1,8 ha trở lên, được quy hoạch và phân lô rõ ràng, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

Các lô đất đã được san lấp mặt bằng, sẵn sàng kết nối với hệ thống điện, nước và internet dọc các trục đường nội bộ của khu công nghiệp.

 

http://www.vinatexin.com.vn/images/logo.png
http://www.vinatexin.com.vn/images/logo_190.png
http://www.vinatexin.com.vn/images/logo_140.png