• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  tin tức

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP-ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 11

 • Thứ hai, 15:24 Ngày 17/02/2020
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  CÔNG TY CỔ PHN

  Mã số doanh nghiệp: 0302828569

  Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2003

  Đăng ký thay đi lần thứ: 11, ngày 25 tháng 10 năm 2019

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VINATEX - TÂN TẠO

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINATEX - TAN TAO INVESTMENT CORPORATION

  Tên công ty viết tắt: VINATEXIN CORP.

  1. Địa chỉ trụ s chính

  20 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: 028.38247922                                               Fax: 028.38247925

  1. Vốn điều lệ

  Vốn điều lệ:               200.000.000.000 đồng.

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty

  * Họ và tên: ĐẶNG THÀNH TÂM                                                   Giới tính: Nam

  Chức danh: Tổng giám đốc

  Bài viết liên quan
 • CBCNV thực hiện chủ trương làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại Công ty.